USLUGE

ASKOM

KONTAKT

1

2

4

5

6

  KNJIGOVODSTVO

 RAČUNOVODSTVO

A&S Komerc DOO Beograd , Kraljevića Marka 7

MB 06966179  PIB 100216123  TR 145-538-10


011/2626-690     011/2622-764    064/1375-155


Cene za knjigovodstvene usluge


Slično kao i bilo koja knjigovodstvena agencija iz Beograda osnovnu cenu za računovodstvene i knjigovodstvene usluge određujemo na početku saradnje na osnovu vaših posredovanih podataka. Usluge se obračunavaju kao mesečni iznos koji se ne menja. Cenu menjamo samo u slučaju važne promene u vašem poslovanju, dogovorom za dalje. Naš računovodstveni servis za vas može da obavlja kompletno vođenje, ili pak možete da nam prepustite samo određena područja. Pokrivamo više oblasti nego standardna agencija za knjigovodstvo.
Virtuelna kancelarija


Vasa adresa u centru Novog Beograda! Ovaj tip kancelarije je idealan za poslovne ljude koji su stalno u pokretu i nemaju potrebu za stalnom kancelarijom. Nudimo vam uslugu Virtualne kancelarije koja omogućava:

• sedište firme i poslovnu adresu (adresa u prvoj zoni N. Bgd)

• poštansko sanduče sa prijemom pošte i/ili pro-sleđivanjem (uz mogućnost skeniranja i dostavljanja putem elektronske pošte ili direktno slanje na adresu u Srbiji i/ili inostranstvu koju dostavite)


Cena ove usluge  je 5.000 d. mesecno!

Stručna podrška za "Blue Soft"

BLUE SOFT  knjigovodstveni program koji  možete koristiti širom Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine  bez bojazni da ćete dobiti slabu podršku ako niste locirani u blizini. Podrška podrazumeva i interaktivni rad sa korisnicima putem TeamViewer-a ili drugih remote desktop aplikacija. BLUE SOFT  je  stabilan i prilagodljiv informacioni sistem:


– pristupacan u svakom trenutku i na svakom mestu

– pokriva kompletan poslovni proces i knjigovodstvo

– štedi vreme i novac za Vas

– lako se povezuje sa ostalim programskim modulima


Mi smo dugogodišnji korisnik BLUE SOFT-a  i jedan od racunovodstvenih partnera za Srbiju.


KNJIGOVODSTVO - KNJIGOVODSTVNE USLUGE BEOGRAD


- finansijsko knjigovodstvo za preduzeća u Beogradu

- robno knjigovodstvo za preduzeća u Beogradu

- materijalno knjigovodstvo za preduzeća iz Beograda

- pogonsko knjigovodstvo za proizvodna preduzeća

- knjigovodstvo za uslužna preduzeća u Beogradu

- poresko knjigovodstvo za preduzeća u Beogradu

- obračun PDV-a za preduzeća u Beogradu

- podnošenje poreskih prijava elektronskim putem

- obračun kamata za preduzeća u Beogradu

- priprema dokumentacije za dobijanje bankarske pozajmice


RAČUNOVODSTVO - RAČUNOVODSTVENE USLUGE BEOGRAD


- izrada završnih računa za preduzeća i druga pravna lica iz Beograda

- izrada Bilans stanja, Bilans uspeha, Statistički aneks, Izveštaj o tokovima gotovine

- izrada periodičnih obračuna za preduzeća u Beogradu

- izrada vanrednih finansijskih izveštaja: likvidacioni, bilans spajanja, deobni bilans

- Izvestaj o promenama na kapitalu  PB-1, PDP, PBN, PDN, PB-2

- obračun plata i svih ostalih isplata fizičkim licima

- obračun amortizacije osnovnih sredstava za preduzeća u Beogradu

- izrada M4 obrazaca – registrovanje radnog staža radnika kao i poslodavca

- isplata fizičkim licima (obračun poreza na dohodak građjana po ugovoru):

   o delu, o autorstvu, o zakupu nepokretnosti, o zakupu pokretnih stvari

- obračun poreza na imovinu PPI-1

- sastavljanje godišnje prijave na dohodak gradjana


PORESKI KONSALTING


Poresko savetovanje se kod nas ne završava izradom završnog računa. Poreski sistem Republike Srbije, veoma je obiman, ponekad nejasan i podložan čestim promenama a složena pravila poreske regulative mogu da budu zbunjujuća. Našim savetima pružamo mogućnost klijentima da budu potpuno informisani o svim poreskim aspektima tekućeg poslovanja, zato ne oklevajte, već svaku nedoumicu podelite sa nama i da dođite do najoptimalnijih poreskih rešenja za vas u skladu sa zakonima.


Kod poreskih kontrola, nastupamo u vaše ime.


Svakom klijentu pristupamo individualno. Poslujemo sa preduzećima iz raznih delatnosti i upravo zbog toga sarađujemo sa velikim brojem stručnjaka iz oblasti prava i finansija. Kako bismo svojim klijentima obezbedili potpunu sigurnost (olakšali poslovanje) pored poslovnog i pravnog, u ponudi imamo i poresko savetovanje. Promenljiva i složena pravila poreske regulative mogu da budu zbunjujuća. Ne oklevajte, već svaku nedoumicu podelite sa nama. Tu smo kako bismo vam olakšali poslovanje. U svakom trenutku možete da računate na pouzdan i efikasan savet. Pravovremeni, korisni i ispravni stručni saveti u računovodstvenom poslu daju stabilnost i efikasnost vašem poslovanju.